Viktor Pedersen

Billedkunstner.

Jeg jobber tverrfaglig med performance, tekst, video, og lyd. I min kunstneriske praksis er jeg interessert i å nærme meg ikke-menneskelige intelligenser med mål om å utfordre maktrelasjonen mellom mennesker og natur. Disse intelligensene kan f.eks være sopper, bakterier, planter, gjær, samt overnaturlige vesner. Jeg benytter meg av en animistisk fortellerstemme, der jeg enten personifiserer andre vesner eller tar på meg roller som hybride vesner. Gjennom disse fortellingene ønsker jeg å utfordre menneskelig eksepsjonalisme, samt se på samspillet mellom oss; vise at ikke-menneskelig liv påvirker oss i større grad enn vi tror.

Scroll to Top