Leielokale

Vil du bli fast leietaker på Startblokka?

Nedenfor kan du finne hvilke leielokaler som er tilgjengelige.

Leielokale: M-N/9-10, 1. etg, bygg 6
Størrelse: 12,5
Pris: 1250,- pr.  mnd.

Leielokale: L-M/10-11, 1. etg, bygg 6
Størrelse: 9
Pris: 900,- pr. mnd.

Startblokka opplever stor etterspørsel og prioriterer leietakere som bidrar til vårt sosiale formål, som omhandler å skape arenaer for å utfolde, uttrykke og utvikle seg, bygge nettverk og bli kjent i nærmiljøet. Dersom du ønsker å leie lokale på Startblokka, må du fortelle oss hvordan du kan bidra til å skape attraktive og inkluderende tilbud, eller på andre måter bidra til sosial utvikling, f.eks. økt livskvalitet og bedre helse. Dette gjør du i tillegg til å være virksom på ditt eget område. Det du får igjen er en lav leie, og et meningsfullt, spennende og annerledes arbeidsmiljø!

Våre fokusområder er:

  • lavterskel møteplasser og inkluderende aktivitet, herunder åpne arrangementer 
  • jobbtrening og annen lavterskel kvalifisering

Vi oppfordrer til samarbeid, da vår erfaring tilsier at det er lettere å oppnå resultater ved å samarbeide med andre leietakere og nærmiljøaktører. Vi har et spesielt fokus på brobygging mot nærmiljøet for å øke bokvaliteten og tilhørigheten i området.

Vil du bli en fast leietaker på Startblokka? Send oss en søknad som beskriver type virksomhet, ønsker dere har for et mulig leielokale, samt hvordan dere vil bidra til Startblokkas sosiale formål, og vi svarer deg så snart som mulig. Søknader som ikke oppfyller kravene vil ikke bli besvart.

Scroll to Top