Startfondet Informasjon

Startfondet.

Startfondet skal stimulere til at Startblokka styrker nærmiljøet gjennom sosiale aktiviteter. Startfondet skal bidra til innovasjon, opplevelser, mestring, inkludering, engasjement og tiltak på tvers av generasjoner, organisasjoner og grupper.

5 % av leieinntektene til Startblokka går tilbake til Startfondet.

I tillegg til midlene i fondet, kan Startblokka tilby lokaler, nettverk og rådgivning.​

I 2021 gikk Startfondet til språkkafé, tegneserieworkshop, community hverdagsmiddager, danseforestillinger, yogautstyr og lysutstyr, kurs i friluftslivsaktiviteter, spillglede, poesikveld i regi blokkas forfattere, akttegning, og visuell workshop for ungdom.

I 2022 er søknadsfristene 21. januar, 6. mai og 9. september.

 

Scroll to Top