Anna Fabricius

Anna Fabricius och är verksam som konst- och filmfotograf. Hon arbetar med fiktion, dokumentär, dansfilm och stillbilds projekt.

Anna Fabricius och är verksam som konst- och filmfotograf. Hon arbetar med fiktion, dokumentär, dansfilm och stillbilds projekt. Återkommande i hennes verk är rörelse, dans och kropp: Kropp i förhållande till individen, samfundet, rum och miljö. Även tematik kring kropps-ideal, det sociala och biologiska könet, dynamiken mellan feminint/maskulint, samt beteende satt i specifika sociala roller. Karaktärens psykologi, ett tillstånd eller en stämning ut av en känsla är alltid centralt i hennes visuella arbete. Anna kommer hålla kurser på Startblokka i analog film och foto. Hon önskar att bredda och dela kunskap om analog visuell konst. En aktivitet eller kurs kommer formas kring ett rörligt format (Singel 8mm, Super 8mm, Super 16mm) ett stillbilds format (35mm, 120mm), eller en framkallnings process av 35mm svartvit film.

Scroll to Top