Bydelsmødre Bjerke

Frivillige kvinner som støtter, veileder og hjelper andre kvinner i lokalmiljøet, og skaper møteplasser gjennom aktiviteter og arrangementer.

Bydelsmødre har samtaler med andre, ofte isolerte, kvinner som trenger støtte, veiledning eller hjelp til å navigere i det norske systemet. De arrangerer også diverse kurs, aktiviteter og temakvelder der kvinner kan møtes i gode fellesskap, ha det gøy og lære noe nytt. Bydelsmødre Bjerke har bakgrunn fra 12 ulike land, og snakker 20 språk i tillegg til norsk. De har bestått Bydelsmødre Norges grunnutdannelse, og har god kunnskap om bydelens tjenester og temaer innen familie, helse og samfunn.

Scroll to Top