Ilavenil Vasuky Jayapalan + HamrHeim

Ilavenil Vasuky Jayapalan er en transdisiplinær kunstner/designer fra Groruddalen. HamrHeim er en lavterskel talentutviklings-plattform i kreativ selvrealisering for unge fra dalen.

Ilavenil arbeider mest med film, animasjon, maling, musikk/lyd, tegning/illustrasjon, grafisk design og digital kunst. I seinere tid inkluderes også “relasjonelle” prosjekter og performance.

Jeg har kommet til Startblokka med ønske om å hovedsakelig drive med mer analoge prosesser og utfolde meg i disse, knytte interessante kjennskap og forhåpentligvis bidra noe positivt for unge fra dalen som ønsker å skape noe kreativt, uavhengig av kategori. Vi sees rundt omkring!

Scroll to Top