Indian Rhythms

Frivillig organisasjon som tilbyr alternative fritidsaktiviteter for barn, ungdommer og voksne, gjennom indisk dans og musikk.

Vårt formål er så skape en trygg arena, primært for barn og unge, der de kan finne sin måte å uttrykke seg på og få veiledning i møte med utfordringer. Våre verktøy er indisk dans og musikk. Å være en del av Startblokka gir oss en mulighet til å nå flere og andre nettverk.

Våre kurs, forestillinger og festivaler er åpne for alle som ønsker å være en del av en større familie.

Richa Chandra er grunnlegger av Indian Rhythms. Hun er en norsk danser og koreograf.

Scroll to Top