Jonas Wasa

Jonas Wasa jobber med maleri og musikk. Han arbeider med komposisjoner der tynne lag med akrylmaling bygges opp for å skape en visuell verden som befinner seg mellom abstraksjon og figurasjon.

Utgangspunktet for maleriene er skisser fra ulike reiser, hendelser i livet og elementer fra kunsthistorien. Skisser danner grunnlaget for maleriene, men i prosessen blir de abstrahert og intuisjon og improvisasjon tar over. Med stor interesse for den kunstneriske prosessen er Jonas Wasa interessert i hvilke retninger han kan ta sine skisser og i enkelte tilfeller kombinere skisser for å skape nye historier. Når Jonas lager musikk er han opptatt av hvordan ulike elektroniske instrumenter, samplere, trommemaskiner og analoge synthesizere koordineres. I likhet med maleriene bygges de elektroniske komposisjonene lag på lag og tar referanser fra musikkhistorien i form av samples som manipuleres for å skape nye sammenhenger.

Scroll to Top