Nordbach Adventures

Nordbach Adventures er opptatt av å skape mestringsfølelse og økt selvtillit gjennom opplæring og praktisering av friluftsliv.

Friluftsliv som mestringsarena

Alt for mange opplever dessverre overgrep og vold i løpet av sitt liv. Jeg, Ingrid, er selv utsatt for overgrep, og har kjennskap til kompleksiteten dette gjør med individet. Jeg har vært gjennom prosesser, hvor jeg har fått erfare hvordan friluftsliv kan være til hjelp for å håndtere utfordringene. I Nordbach Adventures er vi opptatt av å se individet og å skape en arena for mestring og økt selvtillit. Gjennom friluftslivsaktiviteter får deltakeren opplæring i ferdigheter som trengs for å klare seg utendørs hele året. Aktivitetene har som fokus å støtte og utfordre deltakeren i å finne og å sette egne grenser.

Kurs høsten 2021

Det gis kurs i følgende temaer denne høsten:

  • Bål
  • Mat på bål
  • Kart og kompass
  • Tegn i naturen
  • Oppsett av shelter (gapahuk)
Scroll to Top