Simon Daniel Tegnander Wenzel

Simon Daniel Tegnander Wenzel (1988) er en Oslo-basert billedkunstner og musiker. Han arbeider tverrfaglig med performance, video, lyd og installasjon.

Simon Daniel Tegnander Wenzel er en Oslo-basert billedkunstner og musiker. Han arbeider tverrfaglig med performance, video, lyd og installasjon. I arbeidene undersøker han hvordan teknologisk utvikling, markedskrefter, vitenskap og spirituelle impulser påvirker menneskets virkelighetsoppfatning og syn på natur, normer, og identitet. Med en stor interesse for den tause kunnskapen som finnes i direkte kontakt med materialer, ønsker Wenzel å belyse hvordan kunnskap og tradisjon kan kroppsliggjøres og transformeres særlig i forhold til folkemedisin, nyttevekster og gamle håndverk.

Som en del av sin egen praksis ønsker Wenzel å holde kurs i blant annet i bruk av ville fiberplanter, fargevekster i næromgivelsene, bruk av gamle medisinplanter og folketradisjoner knyttet til disse. Han ønsker også å holde arrangementer på huset som involverer eksperimenterende lyd og performative strategier.

Scroll to Top