Stiftelsen Opprop

Stiftelsen Opprop arbeider for at flere unge skal oppleve livsmestring og økt tilhørighet gjennom supplerende læringsarenaer.

Stiftelsen Opprop har utviklet et filmprogram som tilbys ungdom i Osloskolen som har behov for et supplement til den ordinære skolen. Programmet baseres på filmproduksjon, arbeidslivstrening og livsmestring. I samarbeid med profesjonelle filmarbeidere og skuespillere får ungdommene delta i en produksjon fra start til ferdig produkt. Deler av undervisningen foregår på Startblokka og årets produksjon ble spilt inn på Startblokka. Gjennom vårt arbeid har vi bidratt til at mange mennesker, som vanligvis ikke ville ha funnet veien til Startblokka, har blitt oppmerksom på prosjektet, blitt kjent med bygget og omgivelsene. Startblokkas lokaler vil vises på film og vil i så måte etter hvert nå et større publikum. I tiden som følger vil vi invitere ungdom til visning av det ferdige produktet.

Scroll to Top