Annelen Røe

Annelen Røe (F.1989) er utdannet billedkunstner ved Kunstakademiet i Bergen. Hun arbeider på tvers av medier, men det er hovedsaklig en utforskning av fotografiet som står sentralt i hennes praksis.

I sitt kunstneriske virke undersøker hun grensene mellom det fiktive og det dokumentariske. Som metode arbeider hun ofte på tvers av medier som tegning, maleri, video og tekst. Gjennomgående i Røes arbeider undersøker hun fotografiets autoritet og tendens til å påvirke forestillinger om etablerte sannheter.

Scroll to Top