HSS Norway

Hindu Swayamsevak Sangh (HSS) er en frivillig og ideell organisasjon rettet mot barn og unge.

Vår kjerneaktivitet er et ukentlig møte på 1,5 timehvor agendaen er oppvarming, yoga, fysisk lek og diskusjoner/forelesninger om dagsaktuelle tema, ofte med utgangspunkt i indisk kultur eller hindu dharma. Formålet er å bygge gode verdier og trygghet blant de unge, slik at de er godt rustet til å ta vare på seg selv og gjennom det også bli gode ressurser for samfunnet vi lever i. Vi mener at regelmessighet og enkle aktiviteter er viktig, da repetisjon og forbilder bygger karakter. Økt frivillighetsånd og selvsikkerhet står sentralt.

Scroll to Top