Kjersti Vetterstad

Kjersti Vetterstad er billedkunstner og jobber i medier som performance, installasjon, tekst, lyd, video og film.

Kjersti Vetterstad (f. 1977) er billedkunstner utdannet fra Kunstakademiet i Bergen og Konstfack i Stockholm. Gjennom medier som spenner fra performance og installasjon til tekst, lyd, video og film, utforsker Vetterstad temaer som tid, sted og forgjengelighet, og spørsmål knyttet til identitet og fremmedgjøring. De siste årene har arbeidene hennes omhandlet miljøutfordringer, økologi og menneskets plass i kretsløpet.

Scroll to Top