Nor skole

Nor skole er en frivillig forening som tilbyr undervisning i morsmål og leksehjelp til barn og ungdom.

I tillegg har vi også andre aktiviteter, for eksempel hyttetur, samlinger, kurs og turer utendørs.

Vårt fokus framover er å skape økt sosial aktivitet blant innvandrerbarn og ungdom, og og samarbeide med andre lag og foreninger om dette. Vi skal arrangere familiesamlinger for innvandrerfamilier, og har planer om en del kulturelle aktiviteter i bydelen. Vi skal også arrangere relevante kurs for ungdommer i Bydel Bjerke.

Scroll to Top